Fakamatala ki he Mo’uilelei Fakafo’ituitui

Ko e ngaahi me’a eni ‘oku fiema’u ke ke ‘ilo ki ai Ko e há leva ‘a e ngaahi Fakamatala ki he Mo’uilelei fakafo’ituitui? Ko e fakamatala ia ‘oku fekau’aki mo ho’o mo’ui ‘o kau atu ki ai eni: hingoa, ‘aho fa’ele’i, feitu’u ‘oku ke nofo ai pea mo ho fika fakafalemahaki tu’unga mo’uilelei fakaesino […]

Read more